Hoofd interne organisatie

Volleberg Hijs- en heftechniek zoekt een hoofd interne organisatie

Als Hoofd Interne Organisatie geeft u leiding aan het bedrijfsbureau en bent u betrokken bij het hele administratieve proces van sales tot en met nazorg. U zorgt ervoor dat het administratieve proces vloeiend verloopt en voert zelf ook (financieel) administratieve taken uit

Uw rol als Hoofd interne organisatie is gefocust op de orderadministratie, planning van regulier onderhoud en capaciteit, financiële administratie, documentenbeheer, automatisering en personeelszaken. U werkt daarbij nauw samen met de Directeur. Doel is efficiency van de bedrijfsvoering, een optimale verhouding direct en indirect en een gezonde financiële situatie van het bedrijf.

U werkt samen, delegeert en bevordert de interne samenwerking. “Modernisering en procesoptimalisatie” is het motto. Bij Volleberg dient leanmanagement te worden gebruikt om de bedrijfsvoering te optimaliseren. U stimuleert dit en ziet toe op een positief effect van de resultaten in samenwerking met de directeur.

Als Hoofd interne organisatie kunt u rekenen op een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. U wordt opgenomen in een team waarin sterk leiderschap gewenst is. 

Resultaat:

• Minimaal rendement op geïnvesteerd vermogen van 5% t.b.v. de aandeelhouders
• Vaststellen missie, visie, strategie en beleid van het bedrijf in samenwerking de Directeur
• Efficiënte en effectieve bedrijfsvoering wat leidt tot een lean organisatie
• Structuur en sterk leiderschap voor het interne team
• Optimale verhouding direct / indirect
• Gezonde liquiditeit; voldoende reserve
• Voldoende cashflow
• Gezonde solvabiliteit
• Voldoen aan wetgeving (arbeidsrecht, sociaal juridische wetgeving, fiscale wetgeving, arbowetgeving, milieuwetgeving, e.d.)
• Continuïteit bedrijfsvoering door zorgvuldige inzetbaarheid van medewerkers, door onder andere het vervangen bij afwezigheid en zorgvuldige inzet van resources

KPI’s worden jaarlijks in overleg met de Directeur en aandeelhouders vastgesteld.

Taken:

1. Beleidsuitgangspunten genereren van het bedrijf in samenwerking met de Directeur en het team

a. Meerjaren missie, visie en strategie bespreken in samenwerking met het team
b. Beleid bespreken
c. Jaardoelstellingen en kpi’s bespreken
d. Capaciteit resources bepalen (medewerkers, machines, middelen, ruimte)
e. Budget bepalen
f. Beleid uitvoeren en uitdragen in samenwerking met de Directeur na akkoord aandeelhouders

2. Interne administratie uitvoeren

a. Dagelijks uitvoeren van de administratie
b. Leiding geven aan medewerkers planning / administratie
c. Werving en selectie van medewerkers conform beleid en budget
d. Aannemen en inlenen van medewerkers in overleg met de Directeur binnen vastgesteld budget
e. Opstellen arbeidsovereenkomsten; beheren tijdelijke arbeidscontracten
f. Beheer personeelsdossiers
g. Opstellen opleidingsplan in samenwerking met de Directeur en opnemen opleidingsbudget in budget
h. Begeleiding arbeidsongeschiktheid conform wettelijke bepalingen in samenwerking met de Directeur
i. Regelen personeelsmanagement tools t.b.v. goed werkgeverschap 

3. Organiseren financiële, personeels- en loonadministratie

a. Inrichten en uitvoeren financiële administratie
b. Uitvoeren loon- en personeelsadministratie

4. Verantwoordelijk voor inrichten en implementeren van Exact Online in de administratieve processen binnen het gehele team (inclusief werkvoorbereiding en service /onderhoud)

a. Verantwoordelijk voor beheer basisdata in Exact online
b. Leanmanagement invoeren in de administratieve processen en zorgen voor continue verbetering
c. Zorgen voor het inleren van (nieuwe) medewerkers in het correct gebruik van Exact Online

Bevoegdheid naast de bevoegdheid tot het uitvoeren van bovenstaande taken:

• Aanname nieuwe medewerkers binnen budget; tekenen arbeidsovereenkomst is alleen bevoegdheid van de directeur
• Betalingen gereed zetten en voor akkoord voorleggen aan de Directeur; betalingen verrichten na schriftelijk akkoord Directeur binnen vastgestelde bevoegdheid

Competenties:

• HBO bedrijfskundig/ commercieel
• Affiniteit met techniek
• Ruime ervaring met ERP en administratieve systemen
• Ruime ervaring in uitvoeren financiële administratie
• Bij voorkeur ervaring met Exact online
• Ervaring met leanmanagement is gewenst
• Charismatisch leider
• Uitstekend teambuilder
• Is in staat om de juiste balans te bewaren tussen delegeren en hands-on ondersteuning geven / acties uitvoeren
• Communicatief sterk in Nederlandse taal in woord en geschrift

Contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze positie nodigen wij u uit te reageren. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met Ielse Lohuis (PKM),
telefoon 06-532 89 843, mail: lohuis@pkm.nl.
Voor sollicitatie kunt u een mail sturen met CV en motivatie naar mevrouw I. Lohuis .

Top