Nieuw bij keuring van uw kraan: Safe Working Period (SWP)

Gepubliceerd op 12 maart 2018 13:46

Vanaf 2018 zal onze keurmeester bij de keuring van uw kraan of takel die ouder is dan 9 jaar, de levensduur ter sprake brengen. Dit is een verplicht onderdeel van de EKH keuring en hierover zal een aantekening worden gemaakt op het keuringsrapport. In dit artikel leggen wij u graag uit waarom de levensduur meegewogen wordt bij de EKH keuring.

Veilig en betrouwbaar werken met uw kranen en takels

Als eigenaar van kranen en takels wilt u dat u en uw medewerkers veilig kunnen werken met deze middelen. Ook wilt u dat kranen en takels technisch betrouwbaar en steeds inzetbaar zijn. Na ingebruikname van een nieuwe kraan of takel doemt na een aantal jaar de vraag op:

'Wat moet ik doen om te zorgen dat mijn kraan of takel veilig, betrouwbaar en inzetbaar blijft?'

Dat is een interessante vraag! Alle takels die worden verkocht in Europa zouden volgens de wet ontworpen en geproduceerd moeten zijn onder de EG-Machinerichtlijn. In de machinerichtlijn staat o.a. dat de fabrikant verplicht is om bijzondere gevaren bij het gebruik van machines te elimineren. Eén van de veiligheidsaspecten die daarbij niet over het hoofd mag worden gezien is de technische levensduur van een kraan of takel. Denk hierbij aan metaalmoeheid en haarscheurtjes in bijvoorbeeld draaiende delen zoals (tand)wielen.

Bij het ontwerp van kranen en takels wordt een bruikbare levensduur van 10 jaar als uitgangspunt genomen. Deze zijn hierbij ingedeeld in gebruiksklassen, de indeling wordt gemaakt op basis van een FEM-standaard.

Kraan


FEM &SWP

De FEM 9.755 is een standaard die beschrijft welke maatregelen er genomen moeten zijn in het ontwerp om met een motorisch aangedreven hijswerktuig de beoogde levensduur te bereiken. Oftewel: Als een takel wordt gebruikt op de manier zoals de fabrikant dit voor ogen had bij het ontwerp zou de takel een levensduur van 10 jaar moeten hebben. 

Een takel 'verbruikt' bij elke rij- en/of hijsbeweging een deel van zijn levensduur. Deze theoretisch berekende levensduur wordt ook wel Safe Working Period (SWP) genoemd. Als de levensduur verstreken is, is een volledige revisie conform fabrikantenspecificaties noodzakelijk.

Door te handelen conform deze SWP blijft uw takel veilig, betrouwbaar en inzetbaar!

Wat is de SWP van uw takel(s)?

In de praktijk zal een takel vaak anders worden gebruikt dan de beoogde FEM-klasse die de takel heeft. Zo kan een takel meer of minder hijsbewegingen maken dan geraamd, of is de gemiddelde last hoger of lager dan verwacht. Denk hierbij aan wijzigingen in ploegendiensten of verandering in het te hijsen product of proces. Om die reden is het van belang regelmatig aan hand van de praktijk te toetsen hoe het met de restlevensduur van de takel gesteld is. Misschien is een takel minder intensief of voor minder zware lasten gebruikt dan beoogd en kan een revisie worden uitgesteld. Of misschien is een takel juist intensiever gebruikt en is de berekende technische levensduur bijvoorbeeld al na 7 jaar verbruikt.


Wat betekent dit nu voor u?

Als eigenaar bent u wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid en het gebruik van uw kraan of takel. Een onderdeel hiervan is inzicht hebben in de restlevensduur van uw kraan of takel. Onze keurmeesters zullen vanaf 2018 bij kranen ouder dan 9 jaar op het keuringsrapport vermelden dat een rest levensduurberekening (SWP) uitgevoerd dient te worden. Aan de hand van deze SWP berekening kan beoordeeld worden of een revisie of vervanging noodzakelijk is.

De uitgevoerde berekening geeft u inzicht in de te verwachte levensduur en kosten van de betreffende kraan of takel en maakt tevens aantoonbaar dat u aan uw wettelijke verplichting voldoet.

SWP Berekening maken

Het programma waarmee de restlevensduur kan worden berekend is gratis beschikbaar en te downloaden via de website van de EKH. Onze keurmeesters kunnen u dus bij de keuring vragen naar de SWP berekening van een kraan of takel. Kunt of wilt u deze niet zelf maken dan helpen wij u hier graag bij.

Wat moet u nu doen?

- U gaat deberekening zelf maken:

- Als u zelf de berekening gaat maken dan vragen wij u deze met de uitkomst bij de keuring gereed te houden voor de keurmeester. U wilt liever dat de EKH keurmeester de berekening maakt:

De EKH keurmeester helpt u graag bij de berekening. Hij heeft echter wel gegevens van u nodig. Op het volgende blad kunt u de gegevens van de kraan of takel invullen. De keurmeester zal deze gebruiken voor het uitvoeren van de berekening. Per kraan of takel krijgt u een afdruk per e-mail van de gemaakte berekening. De keurmeester zal deze met u bespreken en toevoegen aan het kraanboek.

Kosten

De kosten voor het maken van de berekening bedragen € 15,00 excl. BTW per stuk. U dient dan wel de benodigde gegevens (Download hier de PDF) compleet aan te leveren bij de keurmeester. Onze keurmeester kan dit blad ook samen met u invullen. Hiervoor rekenen wij de kosten volgens de tarievenlijst.

Terug naar de andere berichten

Top