Trainingen

De training “Veilig werken met hijs –en hefmiddelen” en "Veilig werken op hoogte" zijn op de praktijk gerichte algemene trainingen, waarbij tevens de wet -en regelgeving aan bod komt. Binnen deze trainingen wordt de mogelijkheid geboden om specifieke wensen van de klant te integreren. Afhankelijk van de doelgroep wordt de te behandelen stof aangepast dan wel uitgebreid.

Wellicht dat deze trainingen als subsidiabel aangemerkt worden door het opleidingsfonds binnen uw branche.

Top